نمونه کارهای من

jeronmobile

جِرون موبایل

نام سایت : جرون موبایل

سال ساخت: 1400

مدیر سایت : یوسف شکری 

نوع فعالیت سایت : آموزشی – فروشگاهی

آدرس دامنه سایت : jeronmobile.ir

samtenogroup

سمت‌نو

نام سایت : سمت‌نو

سال ساخت: 1398

مدیر سایت : محمدرئوف حسین زاده ( نویسنده کتاب دیپلماسی فروش )

نوع فعالیت سایت : آموزشی – فروشگاهی

آدرس دامنه سایت : samtenogroup.ir

 

gevinpolymer

گوین پلیمر

نام سایت : گوین‌ پلیمر

سال ساخت: 1397

مدیر سایت : حبیب شکری (مدیر عامل مجموعه گوین پلیمر )

نوع فعالیت سایت : آموزشی – فروشگاهی

آدرس دامنه سایت : gevinpolymer.com

donyayesepas

دنیای سپاس

نام سایت : دنیای سپاس

سال ساخت: 1397

مدیر سایت : محمدنور امین‌فر (نویسنده کتاب ارتباط موثر و دوست‌یابی )

نوع فعالیت سایت : آموزشی – فروشگاهی

آدرس دامنه سایت : donyayesepas.ir

shop.aranda

فروشگاه آران ( بخش فروشگاهی )

نام سایت : فروشگاه آران

سال ساخت: 1398

مدیر سایت : مهندس محمد جعفری ( مدیر مجموعه طراحی آران)

نوع فعالیت سایت : فروشگاهی

آدرس دامنه سایت : aranda.ir

joyroom

Joyroom UAE

نام سایت : joyroom uae

سال ساخت: 1399

مدیر سایت : مهندس شهریار مهرپرور

نوع فعالیت سایت : کاتالوگ 

آدرس دامنه سایت : joyroom.ae

ldnio-uae

Ldnio UAE

نام سایت : Ldnio UAE 

سال ساخت: 1400

مدیر سایت : مهندس شهریار مهرپرور

نوع فعالیت سایت : کاتالوگ 

آدرس دامنه سایت : Ldnio.ae